Բյուջե

     

               

 

                                                                                                                                                  

    2019թ.-ի 1-ին եռամսյակ

   2019թ.-ի 2-րդ եռամսյակ

  2019թ.-ի 3-րդ եռամսյակ

  2019թ.-ի 4-րդ եռամսյակ


    2020թ.-ի 1-ին եռամսյակ

  2020թ.-ի 2-րդ եռամսյակ