Գրադարան

Գիրքը թերևս, առավել բարդ ու մեծ հրաշալիքն է այն բոլոր հրաշալիքներից,
որ մարդկությունն արարել է ապագայի երջանկության և հզորության ճանապարհին:
                                                                                                                                    Մ. Գորկի