Հաստիքացուցակ

Հաստատված է կառավարման խորհրդի  14.01.2019թ. թիվ 85 նիստի որոշումով:

 Հաստիքացուցակ — 2019